bani_sport_333-1322305712

Salariul mediu a crescut în iunie cu 12 lei (0,7%) faţă de luna anterioară, la 1.818 lei net, anunță Institutul Naţional de Statistică.

În luna iunie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,8%. Indicele câştigului salarial real1 față de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,5%. Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum. Indicele câştigului salarial real a fost de 103,8% pentru luna iunie 2015 față de luna precedentă. Față  de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 137,5%, cu 4,9 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna mai 2015.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: cu 16,5% în fabricarea băuturilor; între 10,0%  şi 14,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activități de editare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor; între 5,5% şi 8,5% în extracția minereurilor metalifere, alte activități industriale, fabricarea de maşini, utilaje  şi echipamente, tipărirea  şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile; între 3,5%  şi 5,5% în colectarea  şi epurarea apelor uzate, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj  şi marochinărie, harnaşamentelor  şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea substanțelor şi a produselor chimice, industria metalurgică, telecomunicații, cercetare‐dezvoltare.

Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna mai de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: cu 23,1% în extracția petrolului brut şi a gazelor naturale; între 9,5% şi 14,5% în fabricarea produselor de cocserie  şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare  şi fonduri de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activități de servicii anexe extracției; între 2,5% şi 3,5% în extracția cărbunelui superior şi inferior, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producția  şi furnizarea de energie electrică  şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat, transporturi aeriene. În sectorul bugetar3 s‐au înregistrat uşoare fluctuații ale câştigului salarial mediu net față  de luna precedentă astfel: administrație publică (0,4%), învățământ (‐0,6%), sănătate şi asistență socială (‐0,8%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.