posturi-titularizare-9

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se va desfăşura miercuri, 15 iulie, începând cu ora 10:00, în 87 de centre de examen. 

Sunt aşteptaţi să participe cei aproximativ 27.000 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţiile speciale la clasă sau la probele practice desfăşurate în perioada 27 mai – 26 iunie şi care au validat fişele de înscriere. Absolvenţii promoţiei curente (peste 4.300) pot valida fişa de înscriere până în dimineaţa zilei de 15 iulie.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, au fost publicate 4.189 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.528 în mediul urban şi 1.661 în mediul rural). Un număr mare de candidaţi s-a înscris pentru ocuparea posturilor de educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (4.702), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (4.110), limba şi literatura română (2.855), educaţie fizică (2.188) şi limba şi literatura engleză (1.932). Cele mai multe locuri vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt pentru posturile didactice de educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (994), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (896) şi muzică instrumentală (221).

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar presupune susţinerea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a unei probe scrise. Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul celor 9 candidaţi cu anumite deficienţe. Aceştia provin din Capitală şi din judeţele Buzău, Caraş-Severin, Cluj şi Vrancea.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 149 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe http://subiecte2015.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre constituite la nivel naţional.

Primele rezultate se afişează la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015, în data de 20 iulie. Contestaţiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 20 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, şi 21 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015, în data de 24 iulie. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 27 şi 28 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Candidaţii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, au avut posibilitatea să folosească acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015.
Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro, informează Ministerul Educației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.