mother-with-baby

Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege prin care procedura de adopţie atât în cazul adopţiilor interne, cât şi al celor internaţionale se simplifică, iar persoanele care adoptă un copil vor putea beneficia de un concediu de acomodare de trei luni, plătit cu 3.300 lei lunar.

Proiectul de lege propune o serie de dispoziţii procedurale care să permită finalizarea unei adopţii pentru toate cele trei etape: declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei într-o perioadă mai scurtă de timp.

Termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, nu va mai fi necesară citarea părţilor, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluţionarea dosarelor.

Prin adoptarea acestui proiect, sunt reglementate şi situaţiile în care părinţii biologici, legal citaţi de către instanţa judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanţă, neprezentarea lor fiind apreciată drept refuz abuziv de a consimţi la adopţie, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil.

Adopţia poate fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declaraţiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil.

O altă situaţie reglementată de prezentul proiect este aceea în care, dacă după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite, pot fi demarate procedurile de adopţie.

Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel încât, la obţinerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instanţe de judecată, acesta va fi valabil până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte vârsta de 14 ani.

Termenele vor fi reduse şi în cazul adopţiilor internaţionale, un copil fiind eligibil pentru o astfel de adopţie după o perioadă de un an de la deschiderea procedurii, şi nu după doi ani, aşa cum se întâmplă în prezent.

O noutate reglementată prin acest proiect de lege vizează acordarea unui concediu de acomodare, cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare pe durata încredinţării în vederea adopţiei, oricăruia dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea indemnizaţiei va fi raportată la indicatorul social de referinţă (ISR) şi va fi în cuantum de 6,8 ISR. Aceasta ar însemna circa 3.330 lei pe lună.

Totodată, persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber în limita a 40 de ore pe an pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice. Timpul liber se va acorda fără afectarea drepturilor salariale.

O altă măsură prevede prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani.

Intrarea în vigoare a legii se va realiza într-un termen de patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, moment estimat ca fiind în cursul anului 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.