Poți primi ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Ce documente sunt necesare

2

Persoanele singure sau familiile ce nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea casei în sezonul rece pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie și martie din anul următor, iar cererea pentru obținerea lui se depune până la mijlocul lunii octombrie.

Ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda doar în stiuatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure. Având în vedere că, în momentul de față, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie să fie de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Nu vor beneficia de ajutoare cei care beneficiază deja de tarif social în condițiile prevăzute de Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultima instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incălzire:

– cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței (formulare tip);

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresă pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetătenii străini sau apatrizi);

– adeverintă de la asociația de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresă pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;

– acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);

– acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverintă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului pană la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;

– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părti sociale;

– declarație privind alte venituri realizate.

loading...
loading...
loading...
loading...

2 COMENTARII

  1. […] Guvernul român este pregătit şi în acest an, să acorde ajutor bănesc, familiilor care nu-şi pot permite plata căldurii pe timp de iarnă. Astfel, persoanele singure sau familiile ce nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea casei în sezonul rece pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței, scriu cei de la eskape.ro […]

  2. Mă numesc Bişi Ildiko sunt casnică și am UN venit lunar de 420 lei pentru 5 copii minori.. începând de la vârsta de 5 ani pina în 14 ani și am o mașină înscrisă pe mine care nu este a mea este a unei cunoștinței dea mea card nu sportive de Arad ci de Hunedoara și masina a fost din Arad așa am inscriso pe mine. Și nu pot sa îmi fac nici un ajutor financiar din pățea primăriei și nici pentru încălzire la. Iar la noi în Vladimirescu județul Arad sunt mulți care au Ajutoare de stat social cu pensii mari și beneficiază dar eu ca am 5 copii minori și am o mașină înscrisă pe numele meu nu pot și alții au mașini înscrise și tot beneficiază de toate ajutoarele atit de încălzire cit și de ajutor Social. . Eu nu ca sunt casnică și singură
    Ce trebuie sa fac? ??Sa mi se aprobe

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here