voluntari12345

Societatea Națională de Cruce Roșie din România România în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic „PRO-SĂNĂTATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Timp de 18 luni,  2.520 de angajați fara calificare sau cu un nivel scazut de calificare din 18 judete din tara au participat la 90 de cursuri formare profesională desfasurate zilnic de experții în formare ai Crucii Rosii Romane. Astfel, 140 de persoane au fost instruite in fiecare judet implicat in proiect. Persoanele instruite au sanse foarte mari de a-şi găsi locuri de muncă în sistemul sanitar, cu noile calificări. Cursurile la care au participat au fost: Îngrijitoare copii, Babby-sitter, Îngrijitor bătrani la domiciliu, Brancardier; Infirmiera, Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar și Operator introducere, validare și prelucrare date.

Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv: nivel 1 de calificare – Îngrijitoare copii, Babysitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Brancardier; nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului au fost:

 • Acreditarea serviciului de informare, consiliere și orientare profesională – Crucea Roșie Română;

 • Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 2520 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;

 • Organizarea și desfașurarea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională (270 de studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională);

 • Autorizarea în vederea furnizării programelor de formare profesională continuă – 8 programe autorizate: a. nivel 1 de calificare (360 ore, dintre care 120 teorie, 240 ore practică) – Îngrijitoare copii, Babby-sitter, Îngrijitor bătrani la domiciliu, Brancardier; b. nivel 2 de calificare (720 ore, dintre care 240 teorie, 480 ore practica) – Infirmiera, Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date;

 • Elaborarea metodologiei de organizare și desfășurare a sesiunilor de formare profesională continuă – Grafic derulare cursuri 24 iulie 2014;

 • Elaborarea conținuturilor caietului cursantului, caietului formatorului și a Ghidului de Practică (24 materiale de formare elaborate, 8 Caiete Cursant, 8 Caiete Formator ți 8 Ghiduri de Practică);

 • elaborarea materialelor de formare pentru fiecare program – caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică (24 materiale de formare elaborate, publicate și diseminate);

 • Furnizarea programelor de formare profesionala continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

 • Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, 504 cursanți = 496 absolvenți

 • Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, 504 cursanți = 502 absolvenți

 • Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015, 504 cursanți = 500 absolvenți

 • Seria 4 (18 cursuri Nivel 1) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, 504 cursanți = 493 absolvenți

 • Seria 5 (18 cursuri Nivel 1) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, 504 cursanți, examen în data de 22 octombrie 2015

 • Organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și Tv, aferente fiecărei serii de formare);

 • Lansarea a 92 de comunicate de presă la nivel național și local privind derularea cursurilor de formare;

 • Crearea a 18 retele de parteneriat cu 306 angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati din regiunile de implementare ale proiectului în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;

 • Identificarea de bune practici privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;

 • Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională (înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);

 • Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare (aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; Calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

Conferința de închidere a proiectului a avut loc, miercuri, 21 octombrie. La eveniment au participat, alături de reprezentanți ai partenerilor în proiect, reprezentanţi mass-media, specialişti din organizaţiile publice şi private care îşi desfaşoară activitatea în domeniul formării profesionale continue, precum şi reprezentanţi ai grupului ţintă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.