tichete_de_masa_vestic.ro_

Ministerul Finanțelor Publice a republicat proiectul de Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete.

Principalele reglementări cuprinse în proiectul de Ordin:

– Abrogarea prevederilor referitoare la obligația operatorului economic de a depune certificatul de atestare fiscală în cazul în care solicită autorizaţie de funcționare pentru activitatea de emitere de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creșă, şi respectiv vouchere de vacanţă;

– Abrogarea prevederilor referitoare la obligația unităților care solicită autorizație de funcționare de a prezenta un angajament distict din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou şi la tichetele de creşă, tichetele de masă, respectiv voucherele de vacanță;

– Eliminarea obligației privind înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea valorii nominale pe tichetele-cadou şi pe tichetele de creşă, tichetele de masă, respectiv voucherele de vacanță, numai pe teritoriul României, cu scopul creării unui cadru legislativ flexibil care să permită unităților emitente achiziționarea acestui serviciu în condițiile cele mai bune de calitate și preț, inclusiv de la operatori economici din afara României;

– Mărirea perioadei de valabilitatea a autorizațiilor de funcționare la doi ani comparativ cu doar un an în prezent;

– Stabilirea măsurilor de securitate pe care trebuie să le îndeplinească entităţile care solicită autorizaţie de funcționare ca unități emitente de tichete de masă sau vouchere de vacanţă pe suport electronic;

– Completarea situaţiilor în care se consideră că o unitate emitentă nu are obligaţii fiscale restante, respectiv atunci când suma solicitată la rambursare sau restituire este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată;

– Introducerea unei prevederi care permite ca în caz de control, unitățile emitente să dovedească existența contractelor încheiate cu unitățile de alimentație publică sau cu unităţile afiliate prin prezentarea unei copii a contractului, fie în format fizic, fie în format electronic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.